Geschiedenis

 St.Barbaragilde

St.Hubert

Huyden den 12 Junius 1715. Soo hebben de ingesetene van St. Huybert opgericht een Godt vreesende Broederschap ter Eeren van Sancta Barbera namentlijck

Aerdt Hendricks Voort Peeter

Jans Claes Teunissen

Frans Jans Smit

Zo begint het reglement op 12 juni 1715. Hieruit blijkt het bestaan en de oprichting van het gilde van Sint Hubert, het St.Barbaragilde.

De eerste bestuurderen van het nieuwe gilde en de principaalen de mensen die borg hebben gestaan voor de oprichting van de broederschap worden vernoemd. In het door de bewoners de ingezetenen van St.Hubert oprichtte broederschap. De godsdienstige beleving wordt vernoemd als een ‘Godt vreesende Broederschap ter Eeren van Sancta Barbera’

 

* Op de vlag van het gilde komt ook het stichtingsjaar 1715 voor, het oudsdte Koningschild dateerd van 1721. Tot 1721 zijn er geen koningschilden aanwezig.

 

* In 1768 wordt een verklaring opgemaakt waarin gezegd wordt dat de ‘vendelo’-post wordt vereert met een bedrag van  vijftig gulden, een voor die tijd vorstelijk bedrag. Het bedrag levert dan wel levenslang vrij teren op van de milde gever. Dit gelijk met de koning, die vrij is van teergeld.

‘Eerstelijck Reijn Reijnen eene principale Weldoender van onsse broederschap

Aerdt Hendricks Voort oock eene Principale Weldoender van onsse Broederschap

Jacob Hendricks oock eene Principale Weldoender van onsse Broederschap

Aerdt Peeters oock eene Principale Weldoender van onsse Broederschap

Peeter Eijberts Kuijpers oock een Principale Weldoender van onsse Broederschap

Thomas Peeters oock eene Principale Weldoender van onsse Broederschap

Claes Jans van Roij den Eersten Koninck’

‘Peeter Jans op den Veurdick den eerste Deken en Frans Jans Smit den eersste Deken.’

Dan volgt een lange lijst met namen met de weldoeners van het gilde; inwoners van St.Hubert en omliggende plaatsen:

o.m. Claes Teunissen oliemulder  Den Eerwaerden Pastoor Heeronimus Verheijen

Den Eerwaerden kapelaen Augusstinus Verhulsen en vele anderen (voor volledige lijst zie beneden)

 

* Verklaring van 1768

Op huijden den 1 julius 1768 heeft Wilbert Claessen van Dijk als venderick van het Broederschap van St Barbara gilt en heeft daar aen vereert een Somma van 50 guldens en als hij het vendelo niet meer regeeren kan dan kunnen de broeder van het gilt het vendelo verkopen maar dan ????????  Wilbert Claessen van Dijk alsijn leven vrij teeren hebben beneffens den Coningh.

 

Anno 1789 verwoordt een onbekende, met een gedicht in het oude Koningsboek, de grondbeginselen van het gilde zo:   “den ouden sal men eeren, den jongen sal men leeren, den wijsen zal men vraagen, den sotten sal men verdragen, den kranken sal men laaven, den dooden sal men begraaven”.

 

 * Conditie of voorwaarden volgens welke het Gild van St Barbara te St Hubert voor ‘t jaar 1824 word aanbesteld.

Ten eersten zal aannemer aan Koning venderik Dekens Pastoor en Kuster eenen vrije Kamer moeten bezorgen.

Ten tweden moet den Coffie als de mis geeindigd is gereed zijn.

Ten derden moet aannemer zorgen voor goed gelag bier, hetwelk volgens gewoonte door de Dekens zal geheurd worden.

Ten vierden zal er ieder Teerdag niet meer op het Kasje kunnen verteerd worden als drie Gulden twaalf stuivers.

Ten vijfden den derden dag te houden of niet te houden blijft aan verkiezing van den aannemer.

 

* In de mobilisatietijd 1914 1918 werd een weide verkocht.

* Het teren wordt gehouden omstreeks Pinkstren met koning- en prijsschiten. Zonder dit schieten wordt het teren gehouden op de 1e dinsdag na driekoningen (6 jan.)

 

De lijst met weldoeners en leden uit het oprichtingsboek:

Eerstelijck Reijn Reijnen eene principale Weldoender van onsse broederschap

Aerdt Hendricks Voort oock eene Principale Weldoender van onsse Broederschap

Jacob Hendricks oock eene Principale Weldoender van onsse Broederschap

Aerdt Peeters oock eene Principale Weldoender van onsse Broederschap

Peeter Eijberts Kuijpers oock een Principale Weldoender van onsse Broederschap

Thomas Peeters oock eene Principale Weldoender van onsse Broederschap

Claes Jans van Roij den Eersten Koninck

Peeter Jans op den Veurdick den eerste Deken

en Frans Jans Smit den eersste Deken

Peeter Willems Spanjers

Lambert Jans Selten

Claes Teunissen oliemulder

Peeter Jans Teunissen

Hermen Peeters Meusse

Reijn Jans Vos

Jaerden Reijnen op de hoeff

Peeter Peeters aen de Kerchoff

Jan Jans Jaerdens

Aerdt Aerdts van de Voort

Peeter Jans aen den Bergh

Jaerden Peeters op den Veurdick

Aerdt Hendricks in den Boer

Geurdt Geurdts op den Dick

Marten Driessen

Jacob Jans Biesse

Hermen Geurdts in den Boer

Jaerden Huijberts

Meus Hermens Peeters

van Gielens op den Veurdick

Michiel Jans Jardens met sijn Moeder

Teunis Jans Jaerdens

Jaerden Jans Jaerdens

Nelis Jans

Peeter Thomassen

Reijn Aerdts in den Boer

Jan Aerdts in den Boer

Peeter Hendricks Teunissen

Aerdt Peeters aen de Kerchoff

Thijs Dercks Aerdts

Hendrick Lambers Selten

Teunis Peeters Diependaal met sijn Moeder

Nelis Aerdts aen den Bergh met sijn Moeder

Seger Willems schut Boij

Wilbert Claessen van Dick

Thijs Geurdt Aben

Geridt Geurts Michels

Geurdt Jans aen den Bergh

Peeter Jans Vos

Geurdt Jans Meulegat

Huijbert Jaerdens

Jan Jans Meuijen

Jan Hermens van de Veurdick

Peeter Peeters Schoenmaker

Jan Jans Ermus

Hermen Jans op de Voort

Geridt Peeters Bus

Jacob Geridts Smit

Peeter Geurdts van Dick

Jan Aerdts de Vael

Thijs Lamberts Selten

Jan Lamberts Selten

Peeter Lamberts Selten

Geridt Claessen van Dick

Eijbert Franssen op de Voort

Reijn Jaerdens op de hoeff

Wilbert Ermerts van den Heuvel

Willem Peeters uijt de horst

Jan Daenen van den agter=dijck

Derck Hendricks Croeff

Gielen Jans op de voor=dijck

Jan Claessen van Dijck

Jan Reijnen uijt den Boer

Jan Huijberts van den agter=dijck

Derck Huijberts

Jan Hermens van den Voordijck

Marten Hendricks Croeff

Peeter Aerdts uijt den Boer

Peeter Bloemmers van de voort

Aerdt Franssen

Aerdt Andriessen

Arnoldus Thomassen op de Voort

Wilbert Peeters Bus

Hermen Peeters

Peeter Jans Gielens

Wilbert Peeters

Hendrick Teunissen Verhoeven

Hendrick Aerdts de Smit van ??

Hendrick Peeters Verbeten

Reijnier Aerdts de Smit

Derck Teunissen de Wardt

Arnoldus Thomassen van de voordijck

Jan Geurdts van Dijck

Reijn Reijnen uijt den Boer

Cornelis Peeters van den Bergh

Jan Jaerdens Selten

Jan Peeters

Hendrick Jan Ermerts

Jan Jans Jaerdens

?? Wilberts Ermerts

Geurdt Jaerdens Hamme

Peeter Martens van Wanroy

Aerdt Huijberts

Jan Jaerdens

Huijbert Peeters

Theodorus Thomassen

Wilbert Wilberts Ermerts

Aerdt Wilberts Ermerts

Adriaen Verstraeten

Hermen Jans

Geridt Geurdts van Dijck

Reijn Thomassen op de Voort

Anthonij Aerdts Verheijen

Peeter Geridts Vloet

Thonij Peeters Verbeten

Nicolaes Rademaker

Cornelis Jaerdens

Jan Franssen

Hendrick Jans Naberts

Eijbert Dercks Rijmakers

Anthonij Peeters Domhoff

Willem Reijnen van Wanroy

Jacobus Claessen van Roij

Hendrick Jans van den agterdijck

Geridt Jans van den Voordijck

Geridt Jan Aerdts

Joost Nelissen

Wilbert Jaerdens

Jan Claessen van Roij

Derck Geridts

Jan Wilberts

Jan Peeters Pieck

Jenneken Jans

Arnoldus Jans

Kerssten Jans Pieck

Peternel Theunissen

Reijn Reijnen

Jan Martens Creemers

Johannes Jans van den agterdijck

Geridt Jans Geridts

Hermanus Meuissen

Reijn Peeters op de hoeff

Jan Jans Sluijs

Peeter Martens Croeff

Cornelis Lamberts in den Boer

Lindert Jans Ermerts

Hendrick Peeters Hendricks

Jan Teunissen van den Berge

Neesken Reijnen

Marten Cornelissen

Geridt Peeters

Peeter Geridts Geurdts

Hendrickus Jans van den agterdijck

Mathijs Willems van Munsster

Peeter van Elft van Wanroy

Arnoldus Hendricks Verhoeven

Derck Martens Croeff

Johannes Lamberts in den Boer

Jan Jans Ermerts

Jenneken Teunissen

Jacobus Jans Sluijs

Johannes Willems

Adriaantje Geridts

Aerdt Jans

Jaerden Claessen van Dijck

Derck Peeter Spaenjers

Gerrit Geraerdts

Jan Jans ??

Peeter Kuenen

Jan Jans van den Agterdijck

Jan Jacobs Biese

Geurdt Jans van de Sluijs

Jan Ermerts van den Berge

Jan Jans Sluijs

Hendrick Aerdts in den Boer

Thijs Aerdts van de Sluijs

Lambert Thijs Selten

Reijn Martens Croeff

Hermen Gerrits van Tongelaer

Marten Gerrits van Dijck

Peeter Verbeten

Jacobus Cornelissen

Jaerden Reijnen van de Hoeff

Jacob Jans

Geurdt Tissen

Anthonij Jans Nabers

Jan Cornelisse Verbeten

Jan gerrits

Reijn Lamers

Hendrikus Raijmakers

Peeter Lamers

Cornelis van Dijck

Arnoldus Steevens

Hermanus Hermens

Peeter Kerstens Pick

Adriaen Martens Kroff

Hendrick quartier ??

Arnoldus Willems

Jan van den Heuvel

Peeter Verstraten

Hendrickus van Gelderop

Huijbert Aerts

Arnoldus Reijnen

Jan Peeters

Reijn Aerts

Geurdt Gerrits van Dijck

Frans Jans Ermens

Jan Antoenie Nabers

Johannus Jans Wilberts

Johannus Gerrits Geldorp

Hendrick Cornelisse Verbeten

Jan Jans Merijen

Johannus Peeters Zelten

Johannus Thoenis Christiaens

Arnoldus Peeters Ceunen

Gerrit Jacobs Smits

Jan Adriaens Kempen

Jacobus Hendricks

Hermen Martens van d. broek

Arnoldus Peeters Klomp

Aert Jans Ermens

Frans Jans Smits

Cornelis Jans

Derk Thijssen van Thienen

Hendrickus Reijnen

Johannes Reijnen Klomp

Johannes Jacobussen

Pauwel Marselissen

Jan Gerrits van Dijck

Willem Gerrits van Dijck

Jorden Wilberts

Willem Jans

Thoon Derks

Jan Hendriks

Thoon Hendriks v.gemert

Lambert Peeters Selte

Gerrit Gerrits

Frans Thijssen Bischoops

Jan Arnoldussen van de voort

Hendrin Lamberts uijt den boer

Lendert Hendricks van Gemert

Willem Peeters Vloet

Jan Jacobussen

Theunus Cornelissen Verbeten

Geridt Jans

Johannus Rombouts

Chrisstiaen van Riet

Peeter Maertens op de hoeff

Peeter Henderikx op de hoeff

??  Jans op den Egterdik

Hendrick Peeters Klomp

Jan Heendricks

Pauwel Jans Ermus

Eermit Wilms

Wielba?t Gerits

Barbara Wolf

Marija Reijnen Klomp

Johanna Jans Ermijts

Geraerdus Gerrits

Peeter Ebbers

Cornelis Jans

Lucas van den Hoven

Lambert Jans

Lambert Verbruegen

Jan Toenen ??

Jan Hendrickx

Jan Plueck

Bienier Rijnnen Klomp ??

Johanes van Doemelen

Peeternel Lamberts

Marten Tijssen

Tunnes Peeters

Thijs Cornelissen Overbeek

Lambert Verstraaten

Thoon Peeters

Maria Andriessen

Jenneken Toone

Toon Pouwels

Annemeij v Lishout

Maria Elisabeth ??

Johannes Cornelessen

Gradus Kusters

Peeter Wilbers Rutten

Cornelis van den Heuvel

Antonie Lambers Zelten

Joannes Peeters Piek

?? Jans Smits

Cornelis Jans Pluijck

Jan Hermens v.d. Brandt

Geradus Arnoldus Storm

Cornilijs Roedemans

Jan Ebben

Den Eerwaerden Pastoor Heeronimus Verheijen

Den Eerwaerden kapelaen Augusstinus Verhulsen

Gerrit Jans Vloet

Cornelis Johannes Huijbers

Matheijs Verlinden

Peeter Jans voordijck

Anthoon Peeters

Cornelis van ??

Hendricus Jardens

Lambert Zelten

Hendricus Hendricus

Jan van Tienen

Mathijs Jardens

Marseles Marsselen ??

Arnoldus Gerrits

Willem Peeters

Jan Geurts Gilis

Geurt Jans Sluijs

Johanus Willems Wolters

Jan Gerits Schraven

Johannes ??

Cornelis Huiberts

Hendriens Cornelessen

Hermanus Claessen

Hendrik Westers

Peeter Willems

Peeter Aarts

Den eerwaerden heer pastoor Wouter Kuijper

Den eerwaerden heer pastoor van Haps Franciscus Derks

Wilbert Graven

Christina Derks Classen

Johannus Verbeten

Aernoldus Verbeten

Johannus Gerits Smits

Wilbert van Maeris

Aernoldus Gurts

Marten Driessen

Johannus Zelten

Cornelijs Verbeten

Adriyan Tijllemans

Martinijs van den broek

Jan Sprink

Martinnus Hendrikx

Rijn Jordens

Hendrikus Franssen

Peter Abben

Tijs jans

Johannus Tijssen

Johannus Peters Wolters

Jan Sluijs

Antoon Verstraten

Ermit Hendricks

Peter Migils

Jacobus Martus

Peeter Jans Hendrikx

Pauwel Wilbers Rutten

Johannes Peeters

Hendericus van ??

Peter Janis

Baltus Jans

Susana Peeter Zelten ??

Peeter Zelten

Johannus vanden Heuvel

Ant Jans Vloet

Hendricus Arts

Gerardus Croef

Gerardus Jordens

Gerardus Gerrits

Anthoon Jans

Johannus Hendriks

F. Verploege Mijnheer Passtoor tot Sint Huijbert

Reijn Klomp

H. Van Wanroy Mijn Heer Pastoor tot Sint Huijbert

Marte Croff

Allegonde Hendriks

Marian Hendriks

Lambert Reijnen

Johannus Jardens Selten

Gradus Jans Gijbers

Ijaen Ijaens Wijbbers

Peter van Domilen

Ijaen Geret Sluijs

Cornelus Peters

Hendriccus Wijntus

Johannis Raijmakers

Jacobis Christiaans

Johannes Nabuurs

Jan Aarts

Jan Willems

Johannes Schoppema

Mathies Martens

Johannes Hofmans

Winand Verdik

Derk van den Haerk

Lendert Reijne

Hendrikus van den Broek

Lambert Peeters

Derk Kusters

Lambert Hendriks

Gradus van den Huvel

Cornelus v d Broek

Willem F Smiest ??

Hendrikus ??

Gradus Wollenberg

Willem Rutten

Peeter van Overbeek

Aert Jans Huijbers

Hent Wolters

Martinus Swaerts

Johannes Gerrits van Dijk

Hendricus Verstraeten

Hendrikus Egbers Verploegen

Mejvouw Maria Cathrina Hengst ??

Jan Verbruggen

Gerardus Martus

Willem van Geemert

Martinus Gerris

Anton ??

Gradus Nabuurs

Johannes van Geffen

Martinus Sluijs

Peter Wintjes

Den Eerwaarde Heer pastoor W, Wijnakkers

H v Duynhoven

Hent Lemmus

Willems Willems

Adriaanna ??

Ziger Jans

Antoon van Lishout

Jacobus Reijnen

de Heer Johannus Schraven

Peeter v d Broek

Martinus Derks

Lendert Zelten

Cornelis Jans Vloet

Willem Verstraaten

Martinus van Tiennen

Eebertus Bens

Lambertus J??

Jakobus L L ??

Constantius Verstraaten

Gardus Gerrits

Johannus van Maris

Hermanus Willems

Egbertus Reijnen Wanroy

Reijnier Wolfe

Willem Verhoeve

Reijn van Duinhoven

Eerwardigen heer Pastoor van Sint Huibert Jakobus Vink

Wilbrodus van Tienen

Jakobus van de ??

Johannus Langen

Peter Swarts

Johanus Peters

Cornillus Jans Raat

Jakobus Miedelhoop

Hendriekus Kempen

??  Van Dijk

Arnoldus van de Linden

Arnoldus Bardoel

Matijs van den Zanden

Johannus Gieben

Johannus van den Horrik

arnoldus Kroef

Willem Zelten

Johannus Gerris

Willem var Brugen

Hermanus Tijzen

Martinus ??

Martienus van den Horrik

Jan van Dijk

Martienus Daamen

Gradus Huibers

Peter van den Bosch

Hendriekus ver Straten

Johanus Eemons

Eerwardigen heer Pastoor Hendriekus van den Heuvel

Cornieles Gers ??

Martienus Huibers

Hendriekus Daamen

Hendriekus Gerres

Hendriekus Arts

Cornillus Wijnen

Hendriekus Senten

Johanus Peters

Hermanus van den Broek

Johanus Selten

Matijs Eeben

Martienus van den broek

Jakobus Vloet

Antoon Hermens

Arnoldus Centen

Hermanus Verstraten

Martinus Rijne

Peter ??

Peter van Dijk

Cornelis Swarts

J Maas

M Woltes

P Klomp

A V d Weem

J Nabuers

J Willems

J Jacops

G Vloet

H van Duinhofen

H Art ??

H Maasen

H Gieben

Johanna Jans

W. Ans ??

Maria Vloet

J Raijmakers

J Smits

Pastoor Kersten St Hubert

Jac Bardoel

M Overbeek

Joh Vloet

J van ??

??

J Fleuren en vrouw

M Abels

Joh v Wanroij en vrouw

Cornelus van den Ven en vrouw

Martinus Hermans en de vrouw

L van Gemert

Cornelus Selten

G Gerrits ??  En de vrouw

Martinus van der Hagen en de vrouw

G van hout Mil

?? Reijnen Mil

Bertus van der Ven

Willem Derks en de vrouw

A Willems

C Verbruggen en de vrouw

J Vloed en de vrouw

J Brons en de Vrouw

J Willems en de vrouw

J Selten en de vrouw

W van Duinhoven en de vrouw

M van den Broek en de vrouw

A Centen en de vrouw

Gerradus van den Broek

Wilbert ver Meulen

Martinus ver Beten

Cornelus ver Beten

Arnoldus van den Hooven en de vrouw

Adrijanus van den Brant en de vrouw

Hendrickus Smits

Johannus van Duren en de vrouw

Crisjaan de Hoog en de vrouw

Mateis van der Linden en de vrouw

Hendrikus van den Broek

Hermanus van den Broek

Peter van Lijssel en de vrouw

Martinus van Lieshount en de vrouw

 

Agenda

Meer informatie over de komende activiteiten vindt u in ons uitgebreide overzicht

08 september 2024
Gildedag Oeffelt

Berichtenarchief

eXTReMe Tracker