gilde

Schrijfster Gildelied St BarbaraGilde overleden.

Onverwacht ontvingen we het trieste bericht dat de schrijfster van ons gildelied, Diny van Oostrum-Josemanders, is overleden.

Tijdens de Mariaviering op 3 oktober 2010 bracht gildebroeder Gerrit Nabuurs het gilde lied voor de eerste keer ten gehore. Vanuit zijn dialecten groep kende hij mevrouw van Oostrum. In samenspraak hebben Gerrit en Dorette Schuurmans de nodige informatie aangeleverd waaruit Diny de tekst van het lied heeft samengesteld. Inmiddels is het lied ingeburgerd binnen het gilde en wordt het ter afsluiting van de gilde-mis in samenzang met het koor gezongen. Wij danken Diny voor het mooie lied,

Namens het St BarbaraGilde een woord van dank aan Diny!

St. Barbara broeders hoezee hoezee!

Schreef jij voor ons gilde en zingen wij nog steeds
Vol passie en met liefde voor historie geschreven
Is verzekerd van een heel lang leven
Zo’n prachtig lied raakt nooit sleets

Ons flonk’rende zilver dat dragen wij mee
Met wapperend vaandel en roerende trom
Trekken wij door het St. Huberts struweel
Zingend ons lied “broeders hoezee hoezee”

Denkend aan jouw gaat dit lied nooit verloren
Dat je mag rusten in eeuwige vrede
Van harte gegund door ons allemaal
Een nieuw land zal er gloren….

Lieve Diny voor jou hoezee hoezee!

Het St BarbaraGilde wenst familie en bekende sterkte met hun verlies.

Met ons gildelied zullen we Diny blijven gedenken.

Tekst gildelied

Gerard van Tienen Koning van St BarbaraGilde

Het was zondag 3-7-2022 een zenuwslopende strijd om de Koningstitel bij het St BarbaraGilde. Meerdere schutters maakte kans op de titel. Onder een aangenaam zonnetje kon je de spanning voelen. De laatste 5 schutters waren even kansrijk met Gerard als uiteindelijke winnaar.

Met luide trom werd de scheidende koning Anna-Marie Verberk aan de Jachthoornstraat opgehaald. Vervolgens trok het gilde naar de Mariakapel waar een korte overdenking werd gehouden door Pastor James. Na het aansteken van de gildekaars toog het gilde naar het gildeterrein.

Met de ontvangst van de ereschutter Pastor James genoot het geheel op het gildeterrein van een goede lunch. Nadat de boze geesten waren verdreven door 3 keer rond de boom te trekken verloste James de vogel met een wel gemikt schot uit zijn “ lijden”. Ook dit jaar bleek dat de vogel zich niet zomaar gewonnen wilde geven. Er waren maar liefst 211 schoten nodig om de  houten vogel naar beneden te halen. Gerard van Tienen was de gelukkige. Hij mocht de laatste stukken van de boom schieten waarbij iedereen dacht dat een van de 4 voor gaande schutters deze klus wel zou klaren. Voor Gerard is dit de 4e Koningstitel.

Na de huldiging en felicitaties aan de nieuwe Koning, met deze keer een bijzondere Zwitserse Erewijn, geschonken door de zus van onze overleden 1e Deken, Boris Chapchal, werd de dag afgesloten met een gezellige en heerlijke BBQ, prima verzorg door de Brouwketel.

Koningschieten 2022

Dit vindt plaats op zondag 3 juli 2022 op het Gildeterrein achter de tennisbanen.

Het St. BarbaraGilde gaat dan voor de 254e keer naar de schutsboom in haar 307-jarige geschiedenis.

Na een spannende eindstrijd, met vele kanshebbers, schoot Anna-Marie Verberk zich in 2019 met een wel gemikt schot tot Koning. Door corona kon het Koningschieten in 2020 en 2021 niet door gaan. Dit jaar zal het weer spannend worden, want alle Gildebroeders staan natuurlijk te popelen om Anna-Marie op te volgen. We wensen Anna-Marie veel sterkte toe in het verdedigen van haar titel.

Verder is het een genoegen u te kunnen meedelen dat Pastoor James van parochie “De Goede Herder”, zich bereid heeft verklaard om met het 1e schot de vogel uit zijn “lijden” te “verlossen”.

Gildebroeders, Gildezusters en geïnteresseerden, tot zondag 3 juli, veel succes en allemaal erg veel plezier.

Programma Koningschieten 2022:

Zondag 3 juli

10.30 uur: Verzamelen bij Ad Schuurmans

11.00 uur: Afhalen Koning

11.30 uur: Overdenking bij de kapel

11.45 uur: Gezamenlijk vertrek naar het gildeterrein

11.45-12.45 Inschrijving en loting schutters op het schietterrein

12.00-13.00 Gezamenlijke lunch

13.00 uur: Officieel ontvangst Ereschutter

13.15 uur: Verjagen der boze geesten

13.30 uur: Aanvang Koningschieten

??.?? uur:  Huldiging Koning op het gildeterrein

??.?? uur: Gezellige afsluiting met barbecue.

Agenda

Meer informatie over de komende activiteiten vindt u in ons uitgebreide overzicht

25 februari 2023
Jaarvergadering Kring land van Cuijk

Berichtenarchief

eXTReMe Tracker