Ad Schuurmans nieuwe Koning

Op zondag 3 juli 2011 vond op het gildeterrein voor de 245ste keer het Koningschieten plaats van het St Barbaragilde. Na de eucharistieviering en een heerlijke lunch, verzorgd door Wil Dekkers. Om 12.30 uur werd burgemeester Hans Verheijen hartelijk verwelkomt door onze voorzitter.

Deze had zelf te kennen gegeven graag vaker als ereschutter te willen optreden voor het Gilde.

Om 13.05, nadat de “Boze Geesten” verdreven waren, opende de burgemeester het Koningschieten door de houten vogel uit zijn lijden te verlossen met een niet mis te verstaan schot met het Gildegeweer.
Hierna waren vervolgens oud-koning Gerrit Nabuurs en voorzitter Martien Strijbosch als voorzitter aan de beurt voor hun eerste schot.
De overige Gildebroeders en Gildezusters volgden volgens loting.

Rond het 140ste schot begon het pas spannend te worden want de vogel begon langzaam te wankelen. Toch duurde het nog tot het 155ste schot voor de nieuwe Koning bekend werd.
En het was Ad Schuurmans die ook dit jaar de overige gildeleden aftroefde door met zijn schot de vogel naar beneden te halen. Dit leverde voor hem al weer de 4e Koningstitel op.

Na alle felicitaties in ontvangst te hebben genomen en de zilveren Koningsvogel omgehangen door de voorzitter werd de kersverse Koning door middel van een parade door het dorp getoond aan het volk.
Genietend van het prachtige weer werd daarna het Koningschieten afgesloten met een gezellig feestje ter ere van de nieuwe Koning.

Agenda

Meer informatie over de komende activiteiten vindt u in ons uitgebreide overzicht

08 september 2024
Gildedag Oeffelt

Berichtenarchief
eXTReMe Tracker