NextGEN Gallery Plugin Not found

St Barbaragilde Sint Barbara gilde Sint Hubert

In 2020 geen Koningschieten bij het St BarbaraGilde uit Sint Hubert

Zoals zo veel evenementen heeft het St BarbaraGilde zich ook genoodzaakt gezien om het Koningschieten een jaar uit te stellen. Ondanks de ruimere coronaregels voor verenigingen vindt het bestuur het onverantwoord om dit jaarlijkse evenement door te laten gaan. In het verleden is het Koningschieten alleen in oorlogstijd niet doorgegaan omdat het gilde destijds geen wapen mocht bezitten.

Volgens de coronaregels zou een kleinschalige wedstrijd georganiseerd kunnen worden. Dit vraagt echter veel extra maatregelen. Door de beperkte ruimte in het clubhuis is afstand houden bijna niet mogelijk. Ook zou na elke schutter het geweer moeten worden gereinigd tevens zou de geweer-lader beschermende kleding moeten dragen. Dit terwijl bijna alle leden, gezien hun leeftijd, binnen de corona risicogroep vallen. Al met al een onwaardig gebeuren rond het Koningschieten.

Om het komende jaar niet zonder koning te komen zitten heeft het bestuur aan de huidige koning Anna-Marie Verberk gevraagd of ze deze taak voor nog een jaar op zich wil nemen. Anna-Marie heeft hier positief op gereageerd en blijft nu koning tot het volgende koning schieten in 2021.

St BarbaraGilde bedankt inwoners gemeente Mill en Sint Hubert.

Gedwongen door Corona stond het St BarbaraGilde voor een enorme uitdaging. De bestelde potgrond was een week voor de geplande huis aan huis verkoop geleverd. Vanwege de grote gezondheidsrisico’s was rondgaan met potgrond niet verantwoord en werd de HAH verkoop gecanceld.

In de hoop de financiële schade zo beperkt mogelijk te houden werden de inwoners opgeroepen om hun potgrond te bestellen en vooraf te betalen. Na bestelling zouden wij deze komen brengen. Dat dit tot een groot succes zou leiden hebben we niet alleen gehoopt maar we hebben mogen ervaren dat dit werkelijkheid is geworden.

Met dank aan alle afnemers en begunstigers kan het St BarbaraGilde terug kijken op een geweldige verlopen potgrondactie. Op de werf van Bouwbedrijf van Tienen liggen nog slechts enkele zakken (zie foto), we zijn bijna helemaal los. Een extra compliment daarbij is voor gildebroeder Ad Schuurmans, die in zijn eentje bijna de hele verkoop heeft geregeld.

Door het grote succes blijven we in staat om luister te geven aan bijzondere activiteiten in onze gemeenschap. Om dit ook op de lange termijn te kunnen blijven doen zou het prettig zijn als ons gilde versterkt zou worden met enkele nieuwe leden. Mocht je interesse hebben of meer willen weten over het lidmaatschap van het St BarbaraGilde,  kun je contact opnemen met onze eerste Deken Boris Chapchal of met gildezuster Anna-Marie Verberk.

Nogmaals onze dank en we wensen u allen een bloemrijk jaar en blijf vooral gezond.

Dodenherdenking 4 mei 2020

Door de corona richtlijnen waren dit jaar in heel Nederland de dodenherdenkingen anders dan andere jaren. Ook in de gemeente Mill en Sint Hubert gebeurde dit in alle stilte. Waar in voorgaande jaren het St  BarbaraGilde, samen met een lokaal muziekkorps en vele genodigden, aanwezig was bij de herdenkingsdienst en de kranslegging was dit jaar alleen burgemeester Walraven aanwezig voor het leggen van een krans.

Om als gilde toch stil te staan bij het herdenken van alle gevallenen heeft onze koning een bloemstuk gelegd bij de herdenkingsplaquette aan de poort van de begraafplaats in Sint Hubert. Deze plaquette is aangebracht ter nagedachtenis van de omgekomen soldaten uit Sint Hubert, luitenant Cor Verbruggen en soldaat Herman van Dijk.

Door hen en alle anderen die zich opgeofferd hebben voor onze vrijheid te herdenken tonen we onze  dank dat wij in vrijheid mogen leven.

Agenda

Meer informatie over de komende activiteiten vindt u in ons uitgebreide overzichtGeen evenementen

Berichtenarchief

eXTReMe Tracker